• 100+

  คนงานมืออาชีพ

 • 4000+

  ผลผลิตรายวัน

 • 8 ล้านเหรียญ

  การขายประจำปี

 • 3000㎡+

  พื้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • 10+

  ผลผลิตรายเดือนการออกแบบใหม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แอปพลิเคชันนี้เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่ใช้บริการเพื่อให้บริการที่ถูกต้องและเป็นส่วนตัวแก่คุณ แอปพลิเคชันนี้จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันนี้จะปฏิบัติต่อข้อมูลนี้ด้วยความรอบคอบและรอบคอบในระดับสูงยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แอปพลิเคชันนี้จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อนแอปพลิเคชันนี้จะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงการให้บริการแอปพลิเคชัน จะถือว่าคุณยอมรับเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้

ขอบเขตการใช้งาน
(ก) เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีของแอปพลิเคชันนี้ ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันนี้

(b) เมื่อคุณใช้บริการเว็บของแอปพลิเคชันนี้หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้ ข้อมูลบนเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณที่แอปพลิเคชันนี้ได้รับและบันทึกโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ข้อมูล เช่น ภาษาที่ใช้ วันที่และเวลาในการเข้าถึง ข้อมูลคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และบันทึกหน้าเว็บที่คุณต้องการ

© แอปพลิเคชันนี้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากคู่ค้าทางธุรกิจด้วยวิธีการทางกฎหมาย

คุณเข้าใจและยอมรับว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลต่อไปนี้:

(a) ข้อมูลคำหลักที่คุณป้อนเมื่อใช้บริการค้นหาที่มีให้โดยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้

(b) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันนี้ที่คุณเผยแพร่ในแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมการมีส่วนร่วม ข้อมูลธุรกรรม และรายละเอียดการประเมิน

© การละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดกฎของแอปพลิเคชันนี้และมาตรการที่แอปพลิเคชันนี้ดำเนินการกับคุณ

การใช้ข้อมูล
(ก) แอปพลิเคชันนี้จะไม่จัดหา ขาย ให้เช่า แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตล่วงหน้า หรือบุคคลที่สามและแอปพลิเคชันนี้ (รวมถึงบริษัทในเครือของแอปพลิเคชันนี้) เป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน ให้บริการแก่คุณ และหลังจากบริการสิ้นสุดลง จะถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาที่เคยเข้าถึงได้

(b) แอปพลิเคชันนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวม แก้ไข ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหากผู้ใช้รายใดของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างต้น เมื่อค้นพบแล้ว แอปพลิเคชันนี้มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงการให้บริการกับผู้ใช้ทันที

© เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้ใช้ แอปพลิเคชันนี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่คุณสนใจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ หรือการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรแอปพลิเคชันเพื่อให้พวกเขาสามารถ ให้ข้อมูลแก่คุณ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (อย่างหลังต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน)

การเปิดเผยข้อมูล
ในกรณีต่อไปนี้ แอปพลิเคชันนี้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนตามความประสงค์ส่วนตัวของคุณหรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย:

(a) ด้วยความยินยอมล่วงหน้าของคุณต่อบุคคลที่สาม;

(b) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

© การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันปกครองหรือตุลาการตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของสถาบันปกครองหรือตุลาการ

(ง) หากคุณละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับของจีน หรือข้อตกลงบริการแอปพลิเคชันนี้หรือกฎที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลที่สามทราบ

(จ) หากคุณเป็นผู้ร้องเรียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ตามคำร้องขอของผู้ตอบ ให้เปิดเผยต่อผู้ตอบเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อพิพาทด้านสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

(f) ในธุรกรรมที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของธุรกรรมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการทำธุรกรรมบางส่วนและทำการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล แอปพลิเคชันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจให้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้ คู่สัญญาของธุรกรรม ฯลฯ ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หรือระงับข้อพิพาท

(g) การเปิดเผยอื่น ๆ ที่แอปพลิเคชันนี้เห็นสมควรตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายของเว็บไซต์

การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันนี้จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริษัทในเครือ และข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังประเทศ ภูมิภาค หรือนอกสถานที่ที่แอปพลิเคชันนี้รวบรวมข้อมูลและ ในการเข้าถึง จัดเก็บ และแสดงในต่างประเทศ

การใช้คุกกี้
(ก) หากคุณไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ แอปพลิเคชันนี้จะตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการหรือฟังก์ชันของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้ที่อาศัยคุกกี้ได้แอปพลิเคชันนี้ใช้คุกกี้เพื่อให้บริการที่รอบคอบและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น รวมถึงบริการส่งเสริมการขาย

(b) คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้คุณสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณอย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการเว็บหรือฟังก์ชันของแอปพลิเคชันนี้ที่ใช้คุกกี้ได้

© นโยบายนี้จะใช้กับข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ที่กำหนดโดยแอปพลิเคชันนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล
(ก) บัญชีแอปนี้มีฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัย โปรดรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้ถูกต้องแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย ถูกละเมิด และถูกเปลี่ยนแปลงโดยการเข้ารหัสรหัสผ่านของผู้ใช้และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆแม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น โปรดทราบว่าไม่มี "มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ" บนเครือข่ายข้อมูล

(b) เมื่อใช้บริการเครือข่ายแอปพลิเคชันนี้เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ต่อคู่สัญญาหรือคู่สัญญาที่มีศักยภาพโปรดปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและมอบให้ผู้อื่นเมื่อจำเป็นเท่านั้นหากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรั่วไหล โดยเฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของแอปทันที เพื่อให้แอปสามารถดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องได้

นโยบายเพิ่มเติม
เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นมือถือ หรือคุณสมบัติดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการอาจมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งจะนำไปใช้กับการใช้บริการดังกล่าวของคุณนอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กบริการของเราไม่ได้มุ่งไปที่ และเราไม่ตั้งใจที่จะรวบรวมหรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี อย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา

หากคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณสามารถแจ้งเตือนเราได้ที่ไซต์ติดต่อเราที่เกี่ยวข้องตามรายการด้านล่างหากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการทันทีเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น คำขอ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

โดยอีเมล:
info@meclonsports.com

เมลอน สปอร์ต
601 อาคาร B เขตอุตสาหกรรม Songhu Zhihuicheng
Shilongkeng, Liaobu Town, ตงกวน, กวางตุ้ง